USLUGE

ŠTAMPARSKE USLUGE:

Štampa i fotokopiranje dokumenata ( A2, A3, A4, A5 formata)

Koričenje štampanog materijala

Brendiranje izloga PVC folijama

Izrada nalepnica od PVC folije

Plastificiranje štampanog materijala

Izrada cenovnika, akreditacija, vizit karti

Izrada web prezentacija

Izrada logotipa, flajera i postera (u digitalnom formatu)

 

DIGITALNE USLUGE:

Skenranje dokumenata do formata A4

Kopiranje sadržaja sa USB prenosnih memorija, HDD diskova, CD i DVD diskova

EuNetADSL i Dial-up internet